CAYMA HAKKI

CAYMA HAKKI

ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli satış sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından on dört günlük süre içinde SATICIya belirtilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6.Madde hükümlerince ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICIya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları ALICIya iade edilir ve 10 günlük süre içinde mal/hizmeti alıcı iade etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICInın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisini kullanarak yapılabilir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, VCD, CD, MD, videokasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde8toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.